ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΥΨΩΣΗΣ

  • Το νέο υπουργικό διάταγμα της 11ης Απριλίου 2011 (που τέθηκε σε εφαρμογή στις 24 Μαΐου 2012) έχει καταστήσει υποχρεωτικό για τους γερανούς άνω των 20 ετών να υποβάλλονται σε περαιτέρω ερευνητικές έρευνες, π.χ. εναπομένουσα διάρκεια ζωής.

    Για την υπόλοιπη ζωή εννοούμε τον υπολογισμό των υπολειπόμενων κύκλων ζωής που παραμένουν σε γερανό, σε αντίθεση με το CLASS που καθορίζει ο κατασκευαστής.

    Η καινοτομία που εισήχθη είναι ότι η πρόσθετη έρευνα πρέπει να παρουσιάζεται από τον εργοδότη στον Υπεύθυνο για την περιοδική επαλήθευση και όχι από τον τελευταίο.

    Επομένως, όταν ο γερανός είναι 20 ετών, ο εργοδότης πρέπει να έχει δομικό μηχανικό να πραγματοποιήσει δομική επαλήθευση του εξοπλισμού.

    Ο μηχανικός MONACO είναι ένας εξειδικευμένος τεχνικός που μπορεί να πραγματοποιήσει τέτοιες αξιολογήσεις προκειμένου να εκδώσει τη ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΖΩΗΣ.