Ναυτιλία

Η MONACONAVI συνεργάζεται με μια ομάδα έμπειρων και εξειδικευμένων επαγγελματιών στον τομέα της ναυπηγικής βιομηχανίας, προκειμένου να παρέχει υψηλής ποιότητας και εξατομικευμένες υπηρεσίες μηχανικής και συμβουλευτικών υπηρεσιών, οι οποίες μπορούν να ανταποκριθούν πάνω και πέρα ​​από τις προσδοκίες των πελατών τους.

Η MONACONAVI βοηθά επίσης τους πλοιοκτήτες στις τεχνικές τους σχέσεις με τις ναυτιλιακές αρχές και τα ινστιτούτα κατάταξης.

Η MONACONAVI δραστηριοποιείται στους ακόλουθους τομείς:

Ναυτιλιακή και Μηχανολογία

Ασφάλεια ναυτικών εργαζομένων

Σύστημα διαχείρισης ασφάλειας – SMS

Συμβουλευτική και Αξιολογήσεις