Το Greenbox είναι ένα αυτόματο σύστημα ελέγχου και τερματισμού των απορρίψεων σε μηχανοκίνητα σκάφη και ιστιοφόρα σε αντιστοιχία με προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές, λιμάνια και μαρίνες.

Ως μέρος ενός έργου που προωθήθηκε από τη Sardegna Ricerche, δανείσαμε την τεχνογνωσία μας ως σχεδιαστές συστημάτων επί του σκάφους και συντονίσαμε όλες τις εργασίες για την εγκατάσταση αυτών των συστημάτων σε όλα τα σκάφη.

Η τεχνική μας συνεισφορά περιελάμβανε επίσης τις φάσεις δοκιμών και ενεργούσε ως τεχνικοί διαχειριστές ολόκληρου του έργου.

Ο μηχανικός Monaco ήταν ομιλητής για τα τεχνικά και ενημερωτικά σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν στη Σαρδηνία.

http://www.greenboxnautica.com/

Επισκεφτείτε τη σελίδα στο Facebook